Dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Firma IPP GROUP sp. Z o.o. uzyskała dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na realizację projektu:

„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ ELEMENTÓW FILTRACJI W KABINIE DO OCZYSZCZANIA STRUMIENIOWO-ŚCIERNEGO ORAZ ZAKUP ŻURAWIA SŁUPOWEGO”

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach zadania: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy osób pracujących w firmie IPP GROUP sp. Z o.o. Poprawa jakości powietrza w kabinie do oczyszczania strumieniowo-ściernego jest zrealizowana poprzez zakup elementów filtracji powietrza w kabinie, natomiast zmniejszenie obciążenia układu szkieletowo-mięśniowego na stanowiskach pracy zostało zrealizowane poprzez zakup żurawia stacjonarnego. Opisane działania w znacznym stopniu przyczynią się do zwiększenia komfortu na stanowiskach pracy oraz zmniejszenia ryzyka zawodowego.

Całkowita wartość projektu: 194 167,80 PLN

Wysokość dofinansowania: 132 157,60 PLN